Измерять

ИЗМЕРЕНИЕ РАДОНА В ГРУНТЕ


 

До строительства здания определить уровень радона в почве на участке.

Соответственно исходя из этого выработать средства противодействия по защите жилищя от радона.

В результате измерений может выясниться, что защитные мероприятия не нужны.

Мы предлогаем нашим клиентам услуги измерения уровня радона, соответствующие всем требованиям нормативов Эстонии.

Измерения ведутся двумя приборами параллельно и соответствуют официальной методике Министерства Окружающей Среды Эстонии.

Стоимость измерений начиная с 60 €+нсо, в зависимости от величины участка и числа зданий.

Спроси предложение.

При выборе предлогающих услугу фирм, убедитесь в их

В рапорте имерений обязательно должны быть включены фотографии, где узнаваемы место измерений, используемая апаратура и сам акт измерения.

Также тебуется предъявление в рапорте документа калибровки используемой апаратуры.

Рапорт измерений обязательно подписывается цифровой подписью.

Если Вам предъявленый результат не соответствует этим требованиям,

 

По возможноси присутствуйте при измерениях на участке. Формальное составление рапорта без реального измерения или использование нестандартных методов еще часто пытаются продать неопытным клиентам. Такие документы могут причинить множество неприятностей.

 

ИЗМЕРЕНИЕ РАДОНА В ПОМЕЩЕНИИ

 

У нас можно заказать измерение радона в рабочих и жилых помещениях.

Corentium 

  • Предлагаем аппаратуру Corentium для измерений продолжительностью от 7 дней до 2 месяцев.

  • Цена аренды прибора

  •  дней - 32€.- +km

  •  1 месяц 78.- +km

  •  2 месяца 120.- +km

  • Цена прибора   216€.- +km

 

 

Radooni kiir mõõtmine ja sissepääsu kohtade otsimine

Rad7 spetsiaalse pumbaga varustatud aparaadiga radooni mõõtmine

  • Radooni mõõtmine ja radooni lekkekohtade otsimine ja radooni hetke taseme kiirmääramine
  • Hind alates 76,7€.- +20%  olenevalt hoone suurusest ja töö keerukusest. Telli siit
  • Linnast väljas lisandub km tasu 0,4 €/km +20%

 

 

Teeme radooni mõõdistusi nii maapinnast kui ka siseõhust.

Radoon on värvitu ja lõhnatu looduslik radioaktiivne, õhust raskem gaas. Mõõtühikuks on Bq/m³ (bekrell kuupmeetri kohta).

Just radooni peetakse suurimaks hingamisteede haiguste ja kopsuvähi tekitajaks maailmas sealhulgas ka Eestis, kus aastas haigestub umbes 100-150 elanikku kopsuvähki tulenevalt radoonist nende elukeskkonnas. Erilise riski alla on suitsetajad, tingituna suitsetamise ja radooni sünergilisest efektist. Radoon põhjustab rohkem kopsuvähki aastas kui saab surma inimesi liikluses.

Uusehitiste projekteerimine ja ehitamine radooniohtlikesse piirkondadesse toimub vastavuses Eesti Standardile EVS 840:2017 “Radooniohutu hoone projekteerimine”.

Vastavalt Direktiivist 2013/59/Euratom tulenevatele nõuetele peab aasta keskmine radooni sisaldus elu-, puhke- ja tööruumides olema väiksem kui 300 Bq/m³

Radoonisisaldust pinnaseõhus liigitatakse pinnaste radooniohtlikkuse astme määramisel järgmiselt:  

madal tase – radoonisisaldus pinnaseõhus alla 10 000 Bq/m³ (10 kBq/m³)

keskmine tase – radoonisisaldus pinnaseõhus 10 000 – 50 000 Bq/m³

kõrge tase – radoonisisaldus pinnaseõhus üle 50 000 Bq/m³ (üle 50 kBq/m³)

Radoon imbub ruumidesse maja alusest pinnasest ja põhjaveest ning tulenevalt sellest esineb radooni peamiselt keldrites ja esimestel korrustel. Kivimilõhedes edasi kandudes võib radoon maapinnani jõuda enam kui 100 msügavuselt. Me ei saa radooni vältida, kui elame kõrgendatud radooniohtlikkusega alal, küll aga saame ennast selle eest kaitsta. 

  

Radoonisisaldus siseõhus kõigub väga suurtes piirides. Mida tihedam on hoone vundament, seda vähem pääseb radooni hoonesse. Palju oleneb vundamendi ja keldri ehitusest. Lisaks mõjubatab radooni taset siseõhus ilmastik, õhurõhud, tuulesuunad, maapinna niiskus %, maapinna külmumine, akende ning uste avamine jne jne. Mida pikemaajaliselt radoonitaset sise õhus monitoorida seda täpsema tulemuse saab. Sisetingimustes mõõtmine võiks ideaalis kesta 2 kuud (kütteperioodil)