Radooniatlas

 Hoone seina ja põranda liitekoha õhulekke vähedamine raooniturvalisuse tagamiseks