Radoon

Kõik kolm radooni isotoopi (radoon, aktinoon, toroon) on pärit maakoorest ja tekivad uraani ja tooriumi radioaktiivsest lagunemisest. Kõikidele radioaktiivsetele elementidele on omane ebastabiilsus: nad lagunevad iseenesest, tekitades uusi radioaktiivseid või mitteradioaktiivseid elemente ning eraldades samas ioniseerivat kiirgust. Niisiis on radoon looduslik radioaktiivne gaas, mille kolm isotoopi pärinevad eri lagunemisridadest: radoon-222 uraan-238-st, uraan-235 produtseerib radoon-219 ehk aktinooni ja toorium-232 vastavalt radoon-220 ehk torooni.

Tehislikest allikatest nagu näiteks röntgeniaparaatidest, tuumajaamadest jms tulenev kiirgus moodustab vaid 2 % sellest, mida inimene oma eluea jooksul keskmiselt saab. Ülejäänu pärineb kosmosest, toidust, maakoorest ning tervelt 65 % tuleb radioaktiivsest gaasist radoonist. Just radooni peetakse suurimaks hingamisteede ja kopsuvähi tekitajaks maailmas. 

Aastas haigestub umbes 100-150 Eesti elanikku kopsuvähki tulenevalt radoonist nende elamutes. Erilise riski alla on suitsetajad. See tuleneb kahe kopsuvähki tekitava faktori, suitsetamise ja radooni sünergia efektist. Kuna radoon kinnitub aerosoolide külge ning aerosoolid omakorda kopsus seina külge. USA´s sureb radooni põhjustatud kopsuvähki 22 000 -25 000 inimest aastas!!!